7 obrazów przedstawiających sceny z historii Polski

W 1937 roku polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zleciło namalowanie 7 obrazów przedstawiających sceny z historii Polski, przeznaczonych do pawilonu polskiego na Wystawie Światowej w Nowym Jorku w 1939 roku.  Obrazy wykonali malarze Bractwa Świętego Łukasza, grupy artystycznej działającej pod kierunkiem prof. Tadeusza Pruszkowskiego, malarza i wykładowcy warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (w jej skład wchodzili m.in. Bolesław Cybis, Eliasz Kanarek, Antoni Michalak, Jan Gotard, Jan Zamoyski).

Tematy obrazów wybrała komisja kierowana przez prof. Oskara Haleckiego. Były to:

● Bolesław Chrobry witający Ottona III,
● Chrzest Litwy,
● Nadanie przywileju jedlneńskiego,
● Unia Lubelska,
● Konfederacja warszawska,
● Odsiecz Wiednia
● Konstytucja 3 Maja

Kliknij wybraną miniaturkę aby powiększyć obraz

Obrazy namalowane zostały w jednorodnej, dekoracyjnej stylistyce odwołującej się do wczesnego renesansu. Najpierw zaprezentowano je w Warszawie, potem popłynęły na pokładzie m/s Batory do Nowego Jorku i zawisły w sali honorowej polskiego pawilonu. Po wystawie nie wróciły jednak do kraju, ponieważ trwała już wojna.

Przejął je kurator polskiego pawilonu Stephen Kyburg de Ropp i zdeponował w jezuickim kolegium Le Moyne w Syracuse, gdzie był wykładowcą. Pozostają tam do dziś, wiszą w bibliotece uczelni. Polskie władze od lat czynią starania o odzyskanie tych niezwykłych dzieł; niestety, dotychczas – bezskutecznie.

Projekt ma przypomnieć i spopularyzować obrazy najpierw na stronie internetowej (zawierającej także informacje o Łukaszowcach i o nowojorskiej wystawie), a następnie na mobilnej wystawie wykonanych w skali 1:1 reprodukcji, którym towarzyszyć będzie multimedialna prezentacja opowiadająca o założeniach ideologicznych cyklu i o jego autorach.

Będzie więc przywoływać nie tylko kunszt zapomnianych dziś twórców, niebanalną politykę historyczną prowadzoną przez sztukę w II RP, ale przede wszystkim ważne wydarzenia z historii Polski ukazujące ją jako kraj niezwykłych swobód obywatelskich i religijnych, ostoję cywilizacji ufundowanej na wartościach chrześcijańskich i jednocześnie kraj mądrej tolerancji, podejmujący odważnie wyzwania swego czasu (Konstytucja 3 Maja).

Wierzymy, że wystawa stanie się atrakcyjną lekcją historii Polski